Auktorisation av Zoologiska Konservatorer

 
Auktorisationen är frivillig och utfärdas av föreningen "Sveriges Zoologiska Konservatorer".
Auktorisation kan sökas för vart och ett av följande yrkesområden:
 • Fåglar
 • Mindre däggdjur (t.o.m. rödrävs storlek i helmontage)
 • Större däggdjur (vuxna djur av nordiskt klövvilt, lodjur, brunbjörn, vildsvin och varg)
 • Trofémontage (bogar av större djur)
 • Fiskar
  Erhållen auktorisation gäller enbart för den djurgrupp som sökanden prövats i.
Kunskapsprov - praktisk del

Bedömningen tillgår så att en fågel eller ett mindre däggdjur monteras under tillsyn av en bedömningsnämnd
Övriga djurgrupper granskas som färdiga montage.

 
Bedömningsnämden tittar på följande kriterier:
 • Skinnpreparering och rensning
 • Fjäderbehandling och renlighet - bara fågel
 • Pälsbehandling och renlighet - bara däggdjur
 • Renlighet - bara fisk
 • Tillverkningssätt och stabilitet
 • Ställning, balans och rörelse
 • Symmetri
 • Anatomi och proportioner
 • Artkaraktär
 • Helhetsintryck
 • Sminkning - ej fisk
 • Målning - bara fisk
 • Huvud - bara fisk
 • Ögon
 • Öron - bara däggdjur
 • Nos - bara däggdjur
 • Fenor - bara fisk
 
Kunskapsprov - teoretisk del

SZK utformar det teoretiska kunskapsprovet med hänsyn till en bred baskunskap inom följande områden:
Lagar hörande till verksamheten
Materielkunskap
Naturkunskap
Hantverkskunnande