Större däggdjur

                   Konservator JS hindar

Jag är auktoriserad inom området större däggdjur av Sveriges Zoologiska Konservatorer -SZK, och har 39 års erfarenhet av större däggdjursmontering. Jag placerade mig 1:a, 2:a och 3:a på stora däggdjur i Nordiska Mästerskapen 2001 samt 2:a i Nordiska Mästerskapen 2003. Dessutom valdes ett av montagen till Bästa Montage av de tävlande.

 

Metoder för konservering av större däggdjur

För att hålla kostnaden nere så används oftast en kommersiell "mannekäng" som anpassas efter storleken på ditt djur och efter dina önskemål om pose.

Är du beredd att lägga pengar på ett individuellt skulpterat djur måste jag få hela djuret oflått. Innan djuret flås tas ett hundratal mått på kroppen och ett flertal foton och referensavgjutningar för att uppnå bästa resultat. Med hjälp av vissa skelettdelar, måtten, foton m.m. skulpteras djuret upp. På skulpturen modelleras muskler, korrekta för rörelsen, senor, blodådror m.m.

När skulpturen är färdig gjuts den av och beroende på hur djuren skall stå och kundens önskemål, görs positivet (mannekängen) antingen av en tät polyuretan eller av kasherad gips.

Oavsett metod blir det ett mycket hållbart slutresultat. Jag anlitar Sveriges bästa skinnberedare för att få ett ypperligt resultat. Ögon och eventuellt tänder med tunga är av högsta kvalité. På kundens begäran appliceras fradga, saliv m.m.

Det är få konservatorer som kan åstadkomma stora däggdjursmontage med den höga kvalitet som jag håller. Är du intresserad så lämnar jag gärna offert.

Större däggdjur kan monteras:

  • Liggande, stående, gående, springande, hoppande, på bakbenen. En del går att göra för vägghängning.
  • Ensamma, i par eller i grupp
  • Ätandes, jagandes, brölandes, morrandes...
  • På platta, sten, med växter
  • Med byte i munnen
  • m.m.

Omhändertagande

Nydödade djur skall låtas svalna snabbt. De får inte bäras hem i t.ex. ryggsäck eller plastsäck. Kyl eller helst frys snarast. Ring gärna och diskutera hur du kan göra för  att kyla djuret snabbast möjligt.